Deze website maakt gebruik van cookies ter ondersteuning van statistieken, advertenties en de algehele werking van deze website. Dankzij cookies kunnen we de gebruikers betere diensten aanbieden. De gebruiker kan cookies goedkeuren of cookies uitschakelen in de browserinstellingen. Als de gebruiker cookies uitschakelt, worden zijn/ haar gegevens niet verzameld. Lees meer over het blokkeren van cookies.

Dit privacy beleid zet het proces van gegevensverzameling uiteen tijdens het gebruik van de diensten.

§ 1. De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

 1. 1. Geldlenen-spoed-site is een controller voor persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met 29.8.1997 Wet bescherming persoonsgegevens. (tekst: Dz. U. 2002, Nro 101, k. 926, met wijzigingen).
 2. 2. Persoonlijke informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt.

§ 2. De gegevens die worden verzameld

 1. Automatisch verzamelde gegevens: IP-adres, domein, browseridentificatie, systeemtype en andere browsergegevens.
 2. Gegevens verzameld via ons contactformulier: e-mail, voor- en achternaam, telefoonnummer.

§ 3. Het doel van gegevensverzameling.

 1. Gegevens worden verzameld met het doel de diensten te leveren en te verkopen.
 2. De gegevens die tijdens de verbinding worden verzameld, worden alleen gebruikt om de vragen van de klant te beantwoorden.

§ 4. Privacybescherming

 1. Geldlenen-spoed verbindt zich ertoe de opgeslagen gegevens op zijn servers te beschermen in overeenstemming met de geldige wetten en privacybeschermingsnormen.
 2. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.
 3. Uw gegevens mogen alleen worden verstrekt aan de wettelijk aangewezen autoriteiten.
 4. De verbinding tussen uw browser en onze server wordt beveiligd door het SSL / TLS-protocol en andere noodzakelijke geldige certificaten van de certificeringsinstanties.
 5. Onze database is beschermd tegen gebruik door derden.

§ 5. Gegevenswijzigingen

 1. In overeenstemming met de Privacywet hebt u het recht om, in overeenstemming met het bovenstaande, uw informatie te laten corrigeren, verwijderen en bezwaar te maken tegen het gebruik ervan.
 2. Als uw persoonlijke gegevens veranderen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar info@geldlenen-spoed.nl.

§ 6. Technische informatie en http-cookie (cookies)

 1. De website maakt gebruik van http-cookies
 2. HTTP-Cookie wordt gebruikt voor statistische en servicedoeleinden evenals voor het onderhouden van de sessie.
 3. HTTP-Cookie bevat gebruikersidentificatie-informatie.
 4. HTTP-Cookie bevat geen persoonlijke informatie.

§ 7. Wijzigingen in ons privacy beleid

 1. We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

§ 8. Aanvullende handelingen

De inhoud van de commentaren op het artikel geeft niet altijd onze mening weer. Elke auteur heeft het recht om zijn eigen mening in zijn publicaties te verwerken. De auteur is als enige verantwoordelijk voor de door hem verspreide informatie en mening.

§ 9. Contact

Als u vragen heeft over dit privacy beleid of de bescherming van uw gegevens, neem dan contact met ons op via: info@geldlenen-spoed.nl.